Dit wil ik ookSign up now

Stories

Terug naar het overzicht
#Fromtheboardroom

#FromtheBoardroom – Eindexamens in Coronatijd

#FromtheBoardroom – Eindexamens in Coronatijd

Deze keer in #FromtheBoardroom wat is de invloed van Corona op het eindexamen in Nederland en wat betekent dit voor studenten die in Amerika willen gaan studeren? Han de Koning, specialist op het gebied van speelgerechtigheid, regelgeving, het aanmeldproces bij Amerikaanse universiteiten en visumaanvragen, vertelt je daar hieronder meer over.

 

In 2020 zijn de centrale eindexamens niet doorgegaan vanwege COVID-19. Door datzelfde virus hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs dit schooljaar meer ruimte gekregen om het eindexamen af te leggen. Ze kunnen er onder andere voor kiezen één niet-kernvak niet mee te laten tellen voor het bepalen van de uitslag. Op zowel de havo als het vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken, die dus niet ‘weggestreept’ kunnen worden.

In Nederland kun je met je havo- (of vwo-) -diploma een hbo-opleiding starten. Het maakt (in principe) niet uit welke cijfers op de eindcijferlijst staan, als je je diploma maar hebt behaald. In Amerika werkt dat anders. Het toelaten van studenten tot colleges/universities wordt bepaald op basis van de eindcijfers van alle middelbare schoolvakken. Een zo hoog mogelijk cijfer op je eindlijst is dus extra belangrijk voor studenten die in Amerika willen gaan studeren.

Even terug naar het laten vallen van een niet-kernvak dit jaar. Op het moment dat je als student zijnde een vak ‘wegstreept’ en dus niet laat meetellen voor je diploma staat dit vak nog wel op je eindcijferlijst. Waarschijnlijk heeft de student voor dit vak een laag cijfer gehaald en laat hij of zij het daarom niet meetellen. Dit lage cijfer, dat in Nederland niet meetelt voor diplomering, telt wel mee voor de berekening van je cijfergemiddelde in Amerika. Dit wordt ook wel Grade Point Average (GPA) genoemd.

Persoonlijk vind ik de maatregel om een niet-kernvak weg te kunnen strepen zowel positief als negatief. Positief, omdat het de kans dat studenten slagen voor hun examens en dus hun diploma halen groter is. Echter, het wegstrepen van een vak op de eindcijferlijst kan negatief uitpakken voor Nederlandse studenten die in Amerika willen studeren. Het GPA kan hierdoor lager uit vallen en zowel voor toelating tot de Amerikaanse scholen als voor speelgerechtigdheid (eligibility) is het GPA juist belangrijk. 

Naast de optie om een niet-kernvak weg te strepen, wordt het tweede tijdvak voor het centraal examen verlengd naar tien dagen, in plaats van de normaal geldende vier dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine moeten in het eerste tijdvak het examen alsnog afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen.

Naast het diploma dat je behaald moet hebben om in Amerika te kunnen studeren en sporten, dienen er ook nog een aantal testen gemaakt te worden. Dit jaar zijn Amerikaanse colleges/universities een stuk ondoorzichtiger in hun testbeleid dan voorgaande jaren. De ene school heeft nog exact dezelfde eisen als tijdens voorgaande jaren. De ander heeft een ‘test optional’ beleid waarmee ze aangeven dat nieuwe eerstejaars studenten de SAT-test, een Amerikaanse Engels/Wiskunde-test, niet hoeven te maken. Bij iedere school moeten studenten, die uit een land komen waar Engels niet de moedertaal is, aantonen dat ze het minimale vaardigheidsniveau Engelse taal hebben dat voor die betreffende school van toepassing is. Deze eisen verschillen per school. Net als de manier waarop studenten dit aan kunnen tonen.

Ik ben zelf uiteraard groot voorstander van het feit dat studenten meer ruimte krijgen om het examen af te leggen en om te kunnen slagen. In mijn optiek echter, wordt met het (mogelijk) wegstrepen van een ‘niet-kernvak’ de studente die niet in Nederland gaat studeren, potentieel geraakt. Dat komt vooral doordat in Nederland je diploma voldoende is voor toelating tot hoger onderwijs, in tegenstelling tot andere landen. Het wegstrepen van één niet-kernvak zorgt dus in Nederland niet voor problemen maar studenten die in Amerika willen gaan studeren kunnen van deze wegstreepregel wel hinder ondervinden. Zo lang je ervoor zorgt dat je goede cijfers haalt, ook voor de niet-kernvakken, zullen er geen problemen ontstaan. Mijn advies: doe je best dit jaar en zorg voor een mooie eindlijst. Heel veel succes vanuit KingsTalent!

 

Sign up now
1
Whatsapp-Kingstalent
Kingstalent
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur ons een berichtje. Momenteel zijn we gesloten, maar laat gerust een berichtje achter.